หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการหนูน้อย ฟันดี

กีฬา อบต.บางกล่ำ คัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 149

ท้องถิ่น: ทต.คูหาใต้
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมน้ำห้อง-ห้องส้วมของ อบต.คูหาใต้
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมน้ำห้อง-ห้องส้วมของ อบต.คูหาใต้
โดย: ทต.คูหาใต้
ประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจการจ้างโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่าหลังใหม่ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:9)(วันที่:17 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเชิงแส (ดู:7)(วันที่:17 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว (ดู:11)(วันที่:17 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ใบสมัคร“โครงการปั่นจักรยานท่องธรรมชาติ สร้างโอกาสการศึกษาเพื่อน้อง” (ดู:13)(วันที่:17 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานท่องธรรมชาติ สร้างโอกาสการศึกษาเพื่อน้อง (ดู:16)(วันที่:17 เม.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation