หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
"ไขข้อข้องใจเงินเพิ่ม 5 % และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ "ลูกจ้างประจำ-พนักงานจ้าง ต้องได้รับเงินเพิ่ม 5 %เหมือนข้าราชการอปท.ครับ

"ไขข้อข้องใจเงินเพิ่ม 5 % และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ "
ตอนที่ ๒ ลูกจ้างประจำ-พนักงานจ้าง ต้องได้รับเงินเพิ่ม 5 %


          สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน วันนี้ มีเรื่องต้องมาแก้ข่าวที่นำเสนอไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๕ หรือ ๕ % ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มีมติไปเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้นำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีการปรับเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้บังคับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม ซึ่งพวกเราได้รับทราบกันหมดแล้ว และส่วนใหญ่ได้ทำการเบิกจ่ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนี้ ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๙๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (รายละเอียดคลิกที่นี่) หลังจากที่พวกเราซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เฮตามข้าราชการพลเรือนแล้ว ยังมีบุคลากรส่วนท้องถิ่นอีก ๒ ส่วนที่เฝ้ารอคอยว่า เมื่อไหร่หลักเกณฑ์หรือหนังสือซักซ้อมจากกรมส่งเสริมฯจากส่งมาให้ครอบคลุมพวกเราเหล่านี้ด้วย เฝ้ารอแล้วรอเล่านี่ก็ใกล้สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว ยังไม่เห็นวี่แวว เสียงนี่ก็ได้เริ่มดังขึ้น ๆ เป็นลำดับ เพราะเสียงเหล่านี้มีจำนวนมากไม่แพ้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ บรรดาลูกจ้างประจำที่อดีตติดหนึบกับข้าราชการ หากข้าราชการได้อะไรลูกจ้างประจำก็จะได้เช่นนั้นเหมือนกัน แต่ครั้งนี้ทำไมถึงแยกทางกันเดินเช่นนั้นด้วย เสียงจากลูกจ้างประจำรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนา พร้อม ๆ กันนั้น พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าลูกจ้างประจำหลายเท่าตัว ก็ดังถี่ขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อวานนี้ (๒๕ พ.ค.) ผมได้นำคำตอบของ ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต./ก.ท./ก.จ.) ซึ่งถือเป็นกระบี่มือสอง รองจากกระบี่มือหนึ่งอย่าง ท่านวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ฟันธงว่า ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างไม่ได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ เหมือนเช่นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของพลเรือนก็ไม่ได้รับ และมติครม.ก็ไม่ครอบกลุมถึง พอลูกจ้างประจำและพนักงาจ้างท้องถิ่นได้รับข้อมูลเช่นนี้แล้ว ต่างก็รู้จักเศร้าใจและผิดหวัง แต่ในท่ามคนที่ผิดหวังหรือสิ้นหวังนี้ ก็ยังมีลูกจ้างประจำบางส่วนไม่ท้อและไม่เชื่อว่าลูกจ้างประจำพลเรือนไม่ได้รับเงินที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๕ จึงได้สืบค้นข้อมูลและสุดท้ายก็พบว่า ลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่นต่างได้รับเงินที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๕ ทุกส่วนราชการ และได้ส่งข้อมูลมาให้ผมตรวจสอบ โดยจิตใต้สำนึกแล้วผมเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่า ยังไง ๆ ลูกจ้าประจำและพนักงานจ้างของส่วนท้องถิ่นต้องได้รับเงินที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๕ อย่างแน่นอน เพราะไม่เช่นนั้น เงินเดือนของข้าราชการกับค่าตอบแทนของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างจะห่างกันมาก ซึ่งจะไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นนี้แล้ว ผมจึงนั่งไม่ติดเก้าอี้ครับ จำเป็นยิ่งต้องเสาะแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงโดยทันที และที่สุดผมได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อม ๆ กับลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง ของส่วนราชการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ กันถ้วนหน้าครับ และ ก.พ.มีหนังสือซักซ้อมกับส่วนราชการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔ โน้นแล้ว แต่ผมกลับแปลกใจขึ้นมาทันทีว่า แล้วทำไมกระบี่มือสองด้านงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังเช่น ผอ.ศิริวัฒน์ฯ ถึงไม่ทราบว่า ราชการส่วนกลาง/ราชการส่วนภูมิภาค มีหนังสือซักซ้อมเรื่องนี้ หรือเป็นเพราะงานเยอะจึงไม่มีเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ หรือจะมากลั่นแกล้งตัวผมให้ข้อมูลผิด ๆ ว่าลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างไม่ได้รับเงินเพื่อให้ผมถูกเกลียดชัง ก็ไม่น่าจะใช่เพราะผมก็เคารพท่านผอ.ศิริวัฒน์ฯ ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของผม ไปกรมฯทุกทีก็ต้องไปคารวะท่านผอ.ศิริวัฒน์ฯทุกครั้ง จึงเป็นไปไม่ได้ว่าท่านจะกลั่นแกล้งผม ดังนั้น จึงน่าจะเป็นเพราะท่านไม่ทราบข้อมูลจริง ๆ และลูกน้องท่านก็เช่นกัน ก็คงไม่ได้รายงานให้ท่านได้ทราบ เพราะกรมส่งเสริมฯเป็นกรมฯที่ไม่น่าจะมีลูกจ้างประจำ เพราะเป็นกรมจัดตั้งใหม่เมื่อปี ๒๕๔๕ นี่เอง

          ดังนั้น เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วว่า (เข้าใจว่าเสียงนี้คงสะเทือนไปถึงหูผู้ใหญ่ในกรมฯบ้าง) ก็หวังว่าท่านจะรีบนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อ ก.กลางให้เห็นชอบตามแนวทางของ ก.พ. โดยใช้บัญชีของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของก.พ.มาใช้บังคับกับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม เช่นเดียวกันกับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น.....วันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนครับ สำหรับท่านที่ไม่สบอารมณ์เกี่ยวกับแนวการนำเสนอของผมก็ไม่ต้องอ่านคอลัมน์นี้นะครับ เพราะผมสละเวลาเขียนเพื่อให้คนที่สนใจเท่านั้น ท่านที่ต้องการให้ผมต้องเขียนในแนวที่ท่านชื่นชอบท่านก็หลีกเลี่ยงมาอ่านคอลัมน์นี้ เพราะแนวการเขียนของผมก็จะออกเป็นทำนองแหละครับ สวัสดีครับ.

 

 


          

 

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นfacebook: http://www.facebook.com/phiphatw
e-mail: phiphatw@hotmail.com

๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

หนังสือราชการเกี่ยวกับเงินที่ปรับเพิ่มให้ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของ ก.พ.

(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ คลิกที่นี่

(๒) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว. ๔๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ คลิกที่นี่

(๓) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว. ๒๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ คลิกที่นี่

(๔) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ คลิกที่นี่

(๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กคง ๐๔๒๗/ว. ๓๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐและการซ้อมความเข้าใจ คลิกที่นี่

(๖) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ คลิกที่นี่

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารบทความนี้ เป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

 

         (หมายเหตุ.- ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมคุยหรือเสนอแนะกับคอลัมน์นี้เพิ่มเติม โดยส่งจดหมายมาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com)

โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำวันที่ 03 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:94)(วันที่:03 ก.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:91)(วันที่:03 ก.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:92)(วันที่:03 ก.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี (ดู:93)(วันที่:03 ก.ย. 2557)
 • ข่าวรับสมัครงาน: รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู:97)(วันที่:03 ก.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation