หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา
30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา

อบต.93แห่งในจ.สงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ด้านที่ 1 เกิน 60% แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ภายใน 30 ต.ค 55 นี้ รายละเอียดดังนี้
 

1.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ตามหนังสือ สนง.ท้องถิ่นสงขลา ที สข 0037.3/ว.4382 ลว. 10 สิงหาคม2555 รายละเอียดหนังสือ

จำนวน 17 หน้า  
 

 
การขอรับการประเมินโบนัส ปี ๒๕๕๖

ให้อปท.ส่งเรื่องการขอรับประเมินโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากที่ได้ไม่ขอรับการประเมินให้แจ้งมายังท้องถิ่นจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดย:ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๘/๑o/๒๕๕๕

แนวทางแนวทางตรวจโบนัสปี 2555 ยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553 ครับ

1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น
ครับ

ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.
โชคดี มีชัย ทุกๆท่านครับ


นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดอบต.บางกล่ำ
17 ตุลาคม 2555

มือถือ 089-1971331
p-aksorn31@windowslive.com


หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:270)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:725)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:200)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:189)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:283)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation