หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการหนูน้อย ฟันดี

กีฬา อบต.บางกล่ำ คัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 164

30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา
30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา

อบต.93แห่งในจ.สงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ด้านที่ 1 เกิน 60% แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ภายใน 30 ต.ค 55 นี้ รายละเอียดดังนี้
 

1.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ตามหนังสือ สนง.ท้องถิ่นสงขลา ที สข 0037.3/ว.4382 ลว. 10 สิงหาคม2555 รายละเอียดหนังสือ

จำนวน 17 หน้า  
 

 
การขอรับการประเมินโบนัส ปี ๒๕๕๖

ให้อปท.ส่งเรื่องการขอรับประเมินโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากที่ได้ไม่ขอรับการประเมินให้แจ้งมายังท้องถิ่นจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดย:ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๘/๑o/๒๕๕๕

แนวทางแนวทางตรวจโบนัสปี 2555 ยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553 ครับ

1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น
ครับ

ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.
โชคดี มีชัย ทุกๆท่านครับ


นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดอบต.บางกล่ำ
17 ตุลาคม 2555

มือถือ 089-1971331
p-aksorn31@windowslive.com


หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วน 1-4 เม.ย นี้.ชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยเรื่องการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการได้ที่ www.samaphan.net (ดู:332)(วันที่:02 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ภาพบรรยากาศ วันอบต.จ.สงขลา ๒ มี.ค.๕๗ ได้ความรู้วิชาการ+ความสามัคคี+สนุกๆๆๆ ครับ (ดู:371)(วันที่:04 มี.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน อบต.สงขลา เชิญชาว อบต.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม ที่ อบจ.สงขลา วันอาทิตย์นี้ ครับ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป งานประชุมวิชาการ ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยพลังคนท้องถิ่น และกิจกรรมกีฬา ปันยิ้มสร้างสุข (ดู:518)(วันที่:27 ก.พ. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานส่วนตพบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู:656)(วันที่:27 ม.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เรื่องสำคัญมากๆๆ เชิญปลัดอบต.จ.สงขลา ประชุมวันนี้ 20 ธ.ค 56 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ รายละเอียดดังนี้ (ดู:800)(วันที่:20 ธ.ค. 2556)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation