หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 153

30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา
30 ต.ค 55 อบต. 93 แห่งใน จ.สงขลา อย่าลืม แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ต่อ ก.อบต.จ.สงขลา

อบต.93แห่งในจ.สงขลา ที่มีผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ด้านที่ 1 เกิน 60% แจ้งความประสงค์ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นฯโบนัสปี 2556 ภายใน 30 ต.ค 55 นี้ รายละเอียดดังนี้
 

1.ผลคะแนนบริหารจัดการที่ดีปี 2555 ตามหนังสือ สนง.ท้องถิ่นสงขลา ที สข 0037.3/ว.4382 ลว. 10 สิงหาคม2555 รายละเอียดหนังสือ

จำนวน 17 หน้า  
 

 
การขอรับการประเมินโบนัส ปี ๒๕๕๖

ให้อปท.ส่งเรื่องการขอรับประเมินโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากที่ได้ไม่ขอรับการประเมินให้แจ้งมายังท้องถิ่นจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดย:ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๘/๑o/๒๕๕๕

แนวทางแนวทางตรวจโบนัสปี 2555 ยังคงเหมือนเดิม ครับ ดูข้อมูลขอโบนัสปี 2553 ครับ

1.ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นสงขลาที่ สข.0037.2/ว. 295 ลว.15 ต.ค 2553 ลงในเวบสงขลา จำนวน 3 แผ่น
ครับ

ขอให้เพื่อนๆๆพนักงานอปท.
โชคดี มีชัย ทุกๆท่านครับ


นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดอบต.บางกล่ำ
17 ตุลาคม 2555

มือถือ 089-1971331
p-aksorn31@windowslive.com


หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:176)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เกษตรโลก เกษตรเรา-ข่าตาแดง ที่บางกล่ำ ปลูกง่ายรายได้ดี ราคา ก.ก ละ ๕๐ บาท ส่งตลาดหาดใหญ่ และมาเลซีย มีเท่าไร่ขายหมด ครับ (ดู:238)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ย้อนรอย ยกเลิกซี ข้าราชการอปท. กว่าจะได้ใช้มันยากๆๆๆรอมานานๆๆๆ ปี 51 แล้วมีข่าวดีว่า 1 มกราคม 2558 จะได้ใช้จริงรึ..? หรืออาจจะยังต้องรอต่อไปไม่รู้ต่อได๋......? มาดูของเก่าที่เคยพูด มาตรงกับของใหม่เกือบ 100% ครับ (ดู:529)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ๑ ม.ค.๕๘ ท้องถิ่นจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนเหมือนขรก.พลเรือน มาดูตัวร่างกันล่วงหน้าครับ เอกสารสรุป ๓ หน้าฉบับย่อเข้าใจง่ายๆๆเพื่อคนท้องถิ่น (ดู:3496)(วันที่:13 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ยกเลิกซี ข้าราชอปท. คณะกรรมการ ก.ถ มีมติยกเลิกซี ข้าราชการอปท.เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คาดการว่า ๑ มกราคม ๒๕๕๘ น่าจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น รายละเอียด ครับ (ดู:406)(วันที่:10 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation