หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 153

ข่าวดีนายกอบต.ต้อนรับไปใหม่ มท.1 รมว.มหาดไทย อนุมัติขึ้นเงินเดือน อบต. ขั้นสูง 22,400 บาท/เดือนแล้ว ลั่น ไม่สน นายกฯ งัดข้อขวาง ยันชี้แจงได้ ปัดหาเสียง ซื้อใจข้าราชการท้องถิ่น… 1 ม.ค 54 นี้ ตารางบัญชี 1 แผ่นส่วนเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนรอต่อไป ครับ
ข่าวดีนายกอบต.ต้อนรับไปใหม่ มท.1 รมว.มหาดไทย อนุมัติขึ้นเงินเดือน อบต. แล้ว ลั่น เป็นงานภายในของกระทรวง ไม่สน นายกฯ งัดข้อขวาง ยันชี้แจงได้ ปัดหาเสียง ซื้อใจข้าราชการท้องถิ่น…

ล่าสุดปรากฏว่า ในรายละเอียดของบัญชีอัตราค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้จำแนกรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ล้านบาท) ระบุเอาไว้ดังนี้   สำหรับอบต.ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 18 , 400 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 2 , 000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 2 , 000 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 10 , 120 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 , 000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 000 บาท   

ตารางบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน ผู้บริหารและสมาชิกอบต.เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 นี้ เอกสาร 1 แผ่น ครับ 
ขอแสดงความยินดีกับนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ครับ

         ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

                   นายอักษร      บุตรโคตร
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
      ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
                    17 พฤศจิกายน 2553
               มือถือ 089-1971331
         
p-aksorn31@windowslive.com
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
เงินเดือนอบต. มท.ดอดขึ้น เมินงัดข้อมาร์ค

 

รมว.มหาดไทย อนุมัติขึ้นเงินเดือน อบต. แล้ว ลั่น เป็นงานภายในของกระทรวง ไม่สน นายกฯ งัดข้อขวาง ยันชี้แจงได้ ปัดหาเสียง ซื้อใจข้าราชการท้องถิ่น…

เมื่อวันท่ี่ 5 ธ.ค.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคภูมิใจไทย โดยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เพิ่มขึ้นเท่าตัว ว่า เรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีการเสนอขึ้นมาก่อนหน้านี้นานหลายเดือนแล้ว โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนของ อบต. โดยใช้เงินรายได้ของท้องถิ่นเอง ซึ่งมาจากภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เพราะก่อนหน้านี้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขึ้นกันไปแล้ว ดังนั้นเมื่อทาง อบต.เสนอมา และปกติถึงอย่างไรปีหน้า ต้องขึ้นให้อยู่แล้ว ทางเราเลยเห็นชอบด้วยจึงอนุมัติไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยปรับเพิ่มอีกเท่าตัว เนื่องจากฐานเงินเดือนเดิมของ อบต. ต่ำมาก ขณะนี้อัตราค่าครองชีพในปัจจุบันสูงมากจนรับภาระแทบไม่ไหวอยู่แล้ว ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวไม่ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.แต่อย่างใด เพราะเป็นเงินของอบต.เอง เป็นการพิจารณาระดับกระทรวง ไม่ต้องเสนอต่อ ครม.เหมือนเรื่องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีการมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นการหาเสียงซื้อใจกับ อปท. รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ไม่มีอะไร งานกระทรวงอื่นก็ทำกันไป นี่เป็นงานของกระทรวงมหาดไทย ทำไมต้องมาเจาะจงดูแต่กระทรวงมหาดไทยด้วย ไม่ได้เกี่ยวกับการหาเสียง เราถือว่าอปท.เป็นบุคลากรที่ช่วยทำงานกับกระทรวงและรัฐบาลในการพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชน ในเมื่อเขามีงบประมาณที่สามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อเขาเสนอมาเราคิดว่า มีเหตุผลพอจึงอนุมัติให้ไป โดยไม่ต้องมาขอหรือเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ถือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนทำงานเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ นายชวรัตน์ กล่าวว่า ถ้านายกฯจะถาม ก็จะตอบไป ตนพร้อมจะชี้แจง เพราะเป็นเรื่องของ อบต.และอปท. เมื่อเสนอมาและเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอ ทางเราจึงเห็นชอบด้วย จึงอนุมัติไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาและจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54 เป็นต้นไป

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะไม่กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องการบริหารงานภายในของกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่าเมื่อมีการสอบถามและอธิบายกันแล้วคงไม่มีปัญหาการทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล

 

ข่าวเงินเดือนอบต. มท.ดอดขึ้น เมินงัดข้อมาร์ค ที่มา ไทยรัฐออนไลน์   

นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยขึ้นค่าตอบแทนให้แก้ นายกอบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน และสมาชิก อบต. รวมถึงเลขานุการ เลขานุการสภา อบต.   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 นั้น

ล่าสุดปรากฏว่า ในรายละเอียดของบัญชีอัตราค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้จำแนกรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ล้านบาท) ระบุเอาไว้ดังนี้   สำหรับอบต.ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 18 , 400 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 2 , 000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 2 , 000 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 10 , 120 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 , 000 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 000 บาท   

โดยค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 17 , 600 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 , 900 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 900 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9 , 680 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 950 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 950 บาท  
 ส่วนค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่มีรายได้เกิน 10- 25 ล้านบาท นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 17 , 000 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 , 750 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 750 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9 , 350 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 880 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 880 บาท 

ขณะที่ค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่มีรายได้เกิน 5 - 10 ล้านบาท นายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 16 , 400 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 , 600 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 600 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 9 , 020 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 800 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 800 บาท   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่มีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท นายก อบต.จะได้เงินตอบแทนรายเดือน 15 , 800 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 1 ,4 50 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 1 , 450 บาท   ขณะที่รองนายก อบต.ได้เงินตอบแทนรายเดือน 8 , 690 บาท , เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 730 บาท , เงินค่าตอบแทนพิเศษ 730 บาท 

อย่างไรก็ตามในส่วนของเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. รองประธานฯ สมาชิกฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาองค์การส่วนตำบล ที่จำแนกตามหลักเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต.นั้น ปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของอบต.ที่รายได้เกิน 50 ล้านบาท ได้รับดังนี้ ประธานสภา อบต. 10 , 120 บาท รองประธานสภา อบต. 8 , 280 บาท   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 6 , 600 บาท 

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. รองประธานฯ สมาชิกฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาองค์การส่วนตำบล ที่จำแนกตามหลักเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต.นั้น ปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของอบต.ที่รายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ได้รับดังนี้ ประธานสภา อบต. 9 , 680 บาท รองประธานสภา อบต. 7 , 920 บาท   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 6 , 300 บาท  

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. รองประธานฯ สมาชิกฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาองค์การส่วนตำบล ที่จำแนกตามหลักเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต.นั้น ปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของอบต.ที่รายได้เกิน 10-25 ล้านบาท ได้รับดังนี้ ประธานสภา อบต. 9 , 350 บาท รองประธานสภา อบต. 7 , 650 บาท   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 6 , 000 บาท 

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. รองประธานฯ สมาชิกฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาองค์การส่วนตำบล ที่จำแนกตามหลักเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต.นั้น ปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของอบต.ที่รายได้เกิน 5-10 ล้านบาท ได้รับดังนี้ ประธานสภา อบต. 9 , 020 บาท รองประธานสภา อบต. 7 , 380 บาท   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 5 , 740 บาท 

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาอบต. รองประธานฯ สมาชิกฯ เลขานุการนายกฯ และเลขานุการสภาองค์การส่วนตำบล ที่จำแนกตามหลักเกณฑ์รายได้ของแต่ละ อบต.นั้น ปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของอบต.ที่รายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้รับดังนี้ ประธานสภา อบต. 8 , 690 บาท รองประธานสภา อบต. 7 , 110 บาท   ส่วนสมาชิกอบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 5 , 530 บาท 

อย่างไรก็ตามการลงนามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนองค์การบริหารส่วนตำบลของ นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทยครั้งนี้ ได้ระบุหมายเหตุว่า รายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท

  
 

Tags : นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย


ยาหอม..ของมท.2 ขึ้นเงินเดือนนายกอบต. 100%ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่ม ค่าตอบแทน อบต.เพื่อนำเสนอ มท.1แล้ว คาดว่าอีกไม่เกิน 1 เดือน วันที่ 27 ตุลาคม 2553
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ยาหอม..ของมท.2 ขึ้นเงินเดือนนายกอบต. 100%
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 5,767 คน
โดยนายบุญจงกล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทน อบต.เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว คาดว่าอีกไม่เกิน 1 เดือนจากนี้ อบต.จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 เปอร์เซนต์ และขอยืนยันว่าการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเหตุผลทางการเงินการคลังของประเทศ

โดย เนชั่นทันข่าว 27 ตค. 2553 14:18 น.  สนับสนุนโดย NECTECยาหอม...บุญจงลั่นนายกอบต.ขอขึ้นเงินเดือนเป็น4หมื่นสูงไป “มท.2” ขอเวลาพิจารณาปรับเงินเดือนนายกอบต. ชี้อาจจะกระทบการพัฒนาท้องถิ่น

“มท.2” ขอเวลาพิจารณาปรับเงินเดือนนายกอบต. ชี้อาจจะกระทบการพัฒนาท้องถิ่น  ลั่นขึ้นให้เท่าปลัดระดับสูง 4หมื่นบาทสูงเกินไป ด้าน รองปธ.ชมรม นายก อบต.ชี้ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นธรรม

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า เรื่องที่ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา มายื่นหนังสือเพื่อขอขึ้นเงินเดือนนั้น   ตนเองดูข้อเรียกร้องและเหตุผลของนายก อบต. แห่งประเทศไทยรวมทั้งเทศบาล โดยทางกระทรวงได้รับเรื่องไว้ทั้งหมดแล้ว  แต่เห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวสูงเกินไปที่ให้มีการขอเท่ากับเงินเดือนขั้นสูงของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นจำนวน 40,000 บาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้  เพราะจะกระทบต่อการบริหารของ อบต.   อย่างไรก็ตามจะมีการหารือกับตัวแทนนายกอบต.ทั่วประเทศอีกครั้ง

"จะต้องเอาเงินงบประมาณของอบต.มาขึ้นเป็นเงินเดือน เพราะว่าอบต.ไม่เหมือนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่รัฐบาลจัดให้ เพราะว่าเป็นคนของรัฐ กระทรวงมหาดไทยก็เลยขอให้รัฐบาลจัดสรรงบมาณให้ เราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าจะสามารถขึ้นให้เท่าไหร่เพราะถ้าขึ้นให้เท่าที่เรียกร้องเป็นไปไม่ได้ ถ้าทำอย่างนั้น งบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นก็หมด แต่ถ้าเราขยับขึ้นเงินเดือนแค่100 % ก็กระทบกับการพัฒนาท้องถิ่นนิดหน่อย"นายบุญจง กล่าว

ขณะที่นายบรรหาร แก้ววิเศษ รองประธานชมรมนายกองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทางชมรมได้มายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมาเรียนถามถึงเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็จะขึ้นเงินเดือน โดยกำนันได้รับเงินเดือน 10,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท  ขณะเดียวกันนายกอบต.ค่าตอบแทนสูงสุดแค่ 9,200 บาท และยังอิงรายได้แต่ละพื้นที่ เรามองว่าตรงนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้บริหารท้องถิ่น และได้น้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ขนาดปลัดอบต.ยังมีเงินเดือนมากกว่าพวกตนเองด้วยซ้ำ

ด้านนายมานพ ยะเมียง ประธานชมรมนายกองค์การบริหารตำบลจังหวัดตากกล่าวว่า  ส่วนตัวมาขอคำตอบกรณีที่เทศบาลสามารถมีกฎหมายรองรับการกู้เงินจากธนาคารได้ แต่อบต.ไม่สามารถทำได้ ซึ่งรัฐบาลน่าจะใส่ใจเรื่องนี้บ้าง


โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:168)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เกษตรโลก เกษตรเรา-ข่าตาแดง ที่บางกล่ำ ปลูกง่ายรายได้ดี ราคา ก.ก ละ ๕๐ บาท ส่งตลาดหาดใหญ่ และมาเลซีย มีเท่าไร่ขายหมด ครับ (ดู:230)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ย้อนรอย ยกเลิกซี ข้าราชการอปท. กว่าจะได้ใช้มันยากๆๆๆรอมานานๆๆๆ ปี 51 แล้วมีข่าวดีว่า 1 มกราคม 2558 จะได้ใช้จริงรึ..? หรืออาจจะยังต้องรอต่อไปไม่รู้ต่อได๋......? มาดูของเก่าที่เคยพูด มาตรงกับของใหม่เกือบ 100% ครับ (ดู:470)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ๑ ม.ค.๕๘ ท้องถิ่นจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนเหมือนขรก.พลเรือน มาดูตัวร่างกันล่วงหน้าครับ เอกสารสรุป ๓ หน้าฉบับย่อเข้าใจง่ายๆๆเพื่อคนท้องถิ่น (ดู:3079)(วันที่:13 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ยกเลิกซี ข้าราชอปท. คณะกรรมการ ก.ถ มีมติยกเลิกซี ข้าราชการอปท.เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คาดการว่า ๑ มกราคม ๒๕๕๘ น่าจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น รายละเอียด ครับ (ดู:377)(วันที่:10 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation